Obsługa bieżąca

Obsługa bieżąca samochodów polega na dokonywaniu regularnych przeglądów.

W czerwcu 2010 roku rozporządzenie Komisji Europejskiej 461/2010 pozwala niezależnym serwisom na naprawianie i wykonywanie przeglądów samochodów objętych gwarancją, bez obawy o jej utracenie.
Przeglądy okresowe wykonywane w naszym serwisie są pokwitowane pieczątką i podpisem w książce serwisowej samochodu.
Warunkiem utrzymania gwarancji producenta samochodu jest używanie do napraw tylko oryginalnych części producenta, czego bezwzględnie przestrzegamy.